www.furuskogen.com

 

Mer om oppstallingen

 

Sommer (ca juni - august): Hestene har et 25 mål stort beite til disposisjon. De kan velge om de vil gresse på åpen eng, eller om de vil søke ly og skygge i skogen. Hestene har fri tilgang til friskt vann og saltstein. Beitet ligger i delvis skrått terreng, og gir derfor god mulighet til egentrening.

                                                                                                               

Vinter (ca september - mai): Hestene har tilgang til et ca 7 mål stort skogsområde og et tørt inneareal med med isolerende Equimatter (28 mm tykke), strø og saltstein. De velger selv om de vil være ute eller inne. Hele utearealet er småkupert og godt drenert. Hestene er derfor ikke plaget med gjørme og fukt. Hestene fôres med egenprodusert grovfôr etter behov. Kraftfôr inngår ikke i prisen. Som grovfôr bruker vi en kombinasjon av høy og tørr høyensilasje. Alt grovfôret porsjoneres, slik at vi kan godkjenne kvaliteten før hestene spiser det. Tre fôringer per dag. Vi har en fôringsplass der hestene spiser grovfôret fra høyhekker. Vi har også automatisk drikkekar med frostfritt og temperert vann. Hestehuset i skogen har innlagt strøm for lys og er høyt under taket. Nedenfor kan du se noen bilder fra vinterutegangen.

Hvorfor utegang?                                                                                    Forskning viser at unghester som vokser opp i flokk utvikler sosiale egenskaper som gjør at de lærer raskere og blir enklere å håndtere. De lærer å vise respekt for en leder og å gjøre seg forstått av omgivelsene. Unghester som vokser opp i flokk viser også færre tegn til stereotyp adferd. Det kan også bevises at hester som er vandt til å gå i flokk, raskere tilpasser seg dersom de blir flyttet til en ny flokk med nye hester. (Referanser til forskningsprosjekter kan du lese nederst på siden.) Vår erfaring er at en liten flokk på 3-7 hester har en stabil rangordning, med lite uro og sparkskader.

Hvem passer utegang for?                                                                                                  Hos oss har hestene tilgang til store varierte utearealer både sommer og vinter. Dette gir mye egentrening. Noe som gjør at oppstallingen er godt egnet for både unghester og voksne hester, som for en periode ikke er i trening. Det kan være flere årsaker til at voksne hester trenger en hvileperiode. Det kan være på grunn av skade, drektighet, eller at eieren for en periode ikke kan trene hesten. Vår erfaring er at både varmblods- og kaldblodshester tilpasser seg, og setter vinterpels når de får gå på utegang fra tidlig høst.

······

Vi har tilgang til bokser inne dersom en hest er syk, eller av andre årsaker har behov for oppstalling inne for en kortere periode.

Vi har kun strømgjerder, for å unngå skader. Vi bruker aluminiumstråd og el-bånd. Aluminiumstråd er gunstig framfor vanlig ståltråd fordi den leder strømmen bedre, og den tøyes eller ryker lettere, og dermed forårsaker mindre skade dersom en hest skulle sette seg fast.

 

······

Referanser til forskningsresultater om løsdrift:

Christiansen m.fl. 2002, Effects of individual versus group stabling on social behaviour in domestic stallions.

Ericsson m.fl. 2004, Islandshästar - Skötsel - Hälsa - Gångarter.

Heleski m.fl. 2002, Influence of housing on weanling horse behavior and subsequent welfare.

······

Kontakt Gry for mer informasjon (mobil: 92240280/ e-post: gry.aune@hotmail.com)

Velkommen til oss!

Arild og Gry

Røli, Steinkjer